printHeader

EPIFANES® YACHT COATINGS

De standaard in kleur en glans

Copper-Cruise toegelaten tot 2022

Copper-Cruise toegelaten tot 2022

Copper-Cruise is een effectief werkende        koper- en biocidehoudende high performance antifouling met de nieuwste koper release technologie. Werking op zoet en zout water     tot 30 knopen en houdt het onderwaterschip   vrij van aangroei.

Categorieën

Werk planmatig
Persoonlijke bescherming
Ontvetten
Schuren
Verfgereedschap
Werkomgeving
Verwerking, verdunnen, etc.
Hoeveelheid berekenen

Werk planmatig


Ga planmatig aan de slag 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Plan uw schilderwerk tijdig en werk altijd met een stappenplan.

Stap 1:

Bepaal eerst of op het bestaande verf-, vernis- of antifoulingsysteem kan worden verder gewerkt of dat er een nieuw systeem vanaf de kale ondergrond (opnieuw) moet worden aangebracht.

 Stap 2:

Maak een keuze uit een ééncomponent of tweecomponent afwerking of een combinatie van die twee. 

 De productkeuze is mede afhankelijk van

- de ondergrond of het bestaande verfsysteem

- het gewenste afwerkingsniveau

- het beschikbare budget

- de werkomstandigheden waaronder het systeem dient te worden aangebracht, bv  temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, etc. 

Neem de tijd om de algemene tips en de opbouw van het gekozen verfsysteem goed in u op te nemen. Ze zijn de leidraad voor een optimaal verfresultaat.

Stap 3:

Bepaal de gewenste kleur en de benodigde hoeveelheid verf. Zorg ook dat alle verf en verdunningen aanwezig zijn. Het is raadzaam om rekening te houden met 10% -15% extra verfmateriaal. Vergeet ook niet om voor voldoende verfgereedschap te zorgen, zoals kwasten, rollers, afplaktape, schuurpapier, etc. Denk ook aan beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes, etc.

Stap 4:

Besteed extra aandacht aan de voorbehandeling van de ondergrond. Controleer de ondergrond op eventuele gebreken en zorg dat die goed ontvet, geschuurd en geschikt is om op te schilderen. Deze voorbereidingen zijn veelal meer werk dan het schilderen of lakken zelf.

Stap 5:

Lees de productomschrijving aandachtig door en neem de juiste veiligheidsmaatregelen. Volg de instructies op voordat u met de schilderwerkzaamheden begint.

Stap 6:

Gun het aangebrachte verfsysteem voldoende tijd om door te harden en noteer alle gegevens met betrekking tot het aangebrachte systeem voor latere referentie.